Z ostatniej chwili

Zatrzymani za wręczenie łapówki

2020-03-23 19:44:49 informacje
img

Na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 marca byłego zastępcę dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz przedstawiciela jednej ze śląskich spółek.
Jak informuje Zespół prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, zatrzymania te miały miejsce w trakcie śledztwa dotyczącego przyjmowania i udzielania w 2016 r. korzyści majątkowych i osobistych oraz nadużycia uprawnień służbowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także działalności jednej ze śląskich spółek, która m.in. dostarczała piasek na budowę jednego z odcinków autostrady A-1.
Zatrzymanemu urzędnikowi przedstawiono zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w pozytywnym rozpoznaniu wniosku o wydanie dla tej spółki decyzji administracyjnej dotyczącej zagospodarowania pochodzących z budowy autostrady A-1 odpadów poprzez ich składowanie w wyrobisku powstałym po wydobyciu piasku, tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k., a nadto zarzut nadużycia uprawnień służbowych w związku z toczącymi się w tym urzędzie postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi działalności tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k.
Drugi z zatrzymanych mężczyzn – przedstawiciel wspomnianej spółki – usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 k.k., dotyczący wręczenia korzyści majątkowej.
W stosunku do byłego zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50.000 zł, wobec drugiego z podejrzanych - poręczenie majątkowe w kwocie 40.000 zł. Ponadto wobec obu mężczyzn prokurator zastosował dozór Policji.

Page generated in 0.0151 seconds.