Z ostatniej chwili

Zjazd kombatantów

2018-10-11 12:14:26 informacje
img

VII Okręgowy Zjazd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbył się w ratuszu Miejskim. Jego uczestnicy podsumowali ostatni okres swojej pracy oraz wyróżnili osoby zasłużone dla związku.
Przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu okręgowego za okres kadencji, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i komisji mandatowej. W dalszej części odbył się odczyt na temat udziału częstochowskich kombatantów w odzyskaniu niepodległości Polski. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze. Jednym z punktów programu było również wręczenie medali okolicznościowych i wyróżnień dla przedstawicieli samorządów, które aktywnie współpracują ze związkiem kombatantów. Medale odebrali m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Ryszard Stefaniak.
- Państwa stała obecność stanowi wyjątkowe świadectwo historii i staje się każdorazowo żywą lekcją patriotyzmu. Rok 2018 jest pod tym względem szczególny, bo świętujemy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę – mówił Krzysztof Matyjaszczyk.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych corocznie angażuje się w organizację uroczystości upamiętniających wydarzenia z historią i martyrologią Polaków, m.in.: rocznicy wybuchu i zakończenia II wojny światowej czy egzekucji 10 niewinnych Polaków w Gnaszynie. W 2013 r. prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Jan Trzciński otrzymał wyróżnienie „Tym co służą miastu i ojczyźnie”.

Page generated in 0.0293 seconds.