Z ostatniej chwili

Zmarł prof. January Bień

2021-08-30 14:31:47 informacje
img

Nie żyje prof. dr hab. inż. January Bień, rektor Politechniki Częstochowskiej w l. 
2005-2008 i jej Doktor Honoris Causa, a wcześniej prorektor ds. nauki, dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, specjalista w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, autor kilkuset publikacji naukowych, przewodniczący wielu organizacji badawczych i naukowych, opiekua kilkuset prac dyplomowych, senator RP w l. 2001-2005. Zmarł 25 sierpnia 2021, miał 78 lat.

Page generated in 0.0156 seconds.