Z ostatniej chwili

Zmiana cen biletów

2019-10-24 16:37:56 informacje
img

Po ponad siedmiu latach, od 1 listopada zmieni się cena biletów MPK w Częstochowie. 

Bilet miejski jednorazowy normalny będzie kosztował 3,60 zł, a ulgowy 1,80 zł. Zmianie ulegną także ceny biletów podmiejskich - opłata za normalny wyniesie 5 zł, a ulgowy 2,50 zł. Proporcjonalnie zmienią się także stawki biletów czasowych i okresowych oraz elektronicznej portmonetki (szczegóły w załącznikach) oraz wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu, która jest równowartością 80-krotności ceny biletu normalnego (zmiana automatyczna z uwagi na pomnożenie nowej ceny biletu normalnego przez niezmienną wielokrotność). 

Korekta wysokości opłat nie zmienianych od wiosny 2012 r. była konieczna ze względu na duży wzrost cen mediów (szczególnie energii elektrycznej) i eksploatacji czy bieżącego utrzymania komunikacji miejskiej w ostatnich latach. 

Dodatkowo obciążeniom ze względu na czynniki zewnętrzne został poddany tegoroczny budżet miejski, jego 

wskaźniki i prognozy finansowe dotyczące kwestii transportowych na kolejne lata należało zweryfikować. 

Ceny biletów były też niezmienne, mimo znacznych nakładów inwestycyjnych poniesionych na przestrzeni ostatnich lat w rozwój komunikacji miejskiej i wprowadzeniu szeregu udogodnień w tej dziedzinie.  Zmiany wprowadzane są na poziomie obciążającym pasażerów w jak najmniejszym stopniu - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT oraz MPK.

Od 1 listopada zostaną wprowadzone udogodnienia dla grupy społecznej dotąd pominiętej preferencyjnymi cenami biletów - prawo do korzystania z analogicznego do obecnie obowiązującego (i pozostającego bez zmian) rocznego biletu dla seniora w cenie 100 zł będzie przysługiwało także osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, będącym rodzicami bądź opiekunami osób niepełnosprawnych w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, na podstawie decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego przez prezydenta Częstochowy. Są to osoby, które okoliczności zmusiły do zrezygnowania z pracy i tym samym uniemożliwiły uzyskanie świadczeń emerytalnych na rzecz opieki nad dziećmi, które samodzielnie nie potrafią funkcjonować.

Z dniem 31 grudnia zakończy się program pilotażowy dotyczący darmowej komunikacji miejskiej dla częstochowskiej młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta. W zamian, od 1 stycznia 2020 r. młodzież ucząca się, będąca dotąd beneficjentami programu będzie miała możliwość skorzystania z zakupu biletów okresowych po preferencyjnych cenach: półrocznego w cenie 100 zł, kwartalnego w cenie 60 zł i 30-dniowego w cenie 25 zł. Możliwe, że program darmowej komunikacji dla niej zostanie wznowiony w kolejnych latach.

Dodatkowymi preferencjami od nowego roku zostanie objęta natomiast grupa młodych osób dotąd nieobjęta ulgami - z 21 do 25 lat zostanie podniesiony wiek obowiązywania 100% ulgi dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością zgodnie z treścią art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe - aby zachęcić dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów do korzystania z przejazdów komunikacją miejską zamiast korzystania z indywidualnych przewozów wykonywanych przez rodziców lub przewozów organizowanych przez gminę w ramach ww. ustawy.

Lista pozostałych grup pasażerów kwalifikujących się do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Częstochowie nie ulega zmianie (m.in. bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, bezpłatne przejazdy dla częstochowianek i częstochowian po 70. roku życia czy zwolnienia z części lub całości opłat dla szeregu sytuacji i grup pasażerów wyszczególnionych w zestawieniu ulg https://www.mpk.czest.pl/dla-pasazera/ulgi ).

 

Page generated in 0.0206 seconds.