Z ostatniej chwili

Zmiana numerów KRUS

2019-07-16 11:00:19 informacje
img

W związku z modernizacją centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, od 1 sierpnia ulegną zmianie numery zewnętrzne do częstochowskiego oddziału Kasy. Zmiana dotyczy również placówki terenowej w Kłobucku.

Od 1 sierpnia osoby chcące zasięgnąć informacji związanych ze świadczeniami, ubezpieczeniami lub inną działalnością kasy oraz obowiązujących w tej mierze uregulowań prawnych, będą musieli wybierać inne numery do KRUS.

Informacja na ten temat widnieje już na stronie Kasy w zakładce poświęconej oddziałowi w Częstochowie. Oto wykaz nowych numerów do OR KRUS w Częstochowie:

Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie- 343788511, sekretariat – 343788510.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343788584
  • emerytalno-rentowa - 343788551
  • rehabilitacja i prewencja - 343788519
  • orzecznictwo lekarskie - 343788571

E-mail: czestochowa@krus.gov.pl.

 

Zmianie ulegną także numery telefonów w Placówce Terenowej w Kłobucku.

Informacja telefoniczna:

  • ubezpieczenia - 343109111
  • emerytalno-rentowa - 343109117 
  • ehabilitacja i prewencja oraz orzecznictwo lekarskie - 343109112

E-mail: klobuck@krus.gov.pl.

Page generated in 0.0315 seconds.