Z ostatniej chwili

Zmiana sposobu odbioru odpadów zielonych

2020-07-20 17:00:38 informacje
img

Centrum Usług Komunalnych informuje o zmianie sposobu odbioru odpadów zielonych od mieszkańców domów jednorodzinnych.

Od lipca odpady zielone odbierane są w następujący sposób:

-Osoby posiadające pojemnik na bioodpady wystawiają dodatkowo 3 worki z odpadami zielonymi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

-Osoby, które posiadają pojemnik na popiół – konieczność zgłoszenia odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji w danej dzielnicy.

-Osoby oczekujące na pojemniki do gromadzenia bioodpadów mogą zgłosić chęć odbioru 5 worków z odpadami zielonymi w terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

Worki z odpadami zielonymi należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym z ulicy i dostępnym dla firmy odbierającej odpady, od godziny 6:00 rano w dniu zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych. Do gromadzenia odpadów zielonych można używać prywatnych worków foliowych lub worków dostępnych w biurze Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 10/12 po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 34 322 60 37.

Zgłoszenie odbioru odpadów należy kierować na adres zgloszenia@cuk.czestochowa.pl lub telefonicznie 34 322 60 37 minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy miasta.

Dodatkowo na terenie miasta zlokalizowanych jest 7 Terenowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Zielonych, gdzie można wyrzucać odpady zielone typu: trawa, liście chwasty, drobne gałęzie.

1. Tysiąclecie: ul. Wały Dwernickiego za punktem zlewnym ścieków dowożonych

2. Wyczerpy: ul. Ugody 7a

3. Północ: ul. Kutrzeby między nr 32 a garażami

4. Błeszno: ul. Grzybowska – parking ogródków działkowych

5. Wrzosowiak: ul. Cedrowa obok ogródków działkowych Hutnik

6. Mirów: ul. Mirowska pomiędzy Ogródkami Relax i Gwarek

7. Zawodzie: ul. Bystra - obok ogródków działkowych

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0158 seconds.