Z ostatniej chwili

Zmiany w Radzie Miasta

2019-01-24 17:45:28 informacje
img

W trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta Częstochowy ślubowanie złożyło dwoje nowych radnych: Agata Pawłowska i Michał Lewandowski. Nowym wiceprzewodniczącym Rady Miasta został wybrany Łukasz Kot - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zmiany w Radzie Miasta są efektem wcześniejszej rezygnacji z mandatu radnego Przemysława Wrony oraz wygaśnięcia mandatu Eweliny Balt (w związku z powołaniem jej do zarządu spółki podległej związkowi komunalnemu gmin). Miejsce Przemysława Wrony w Radzie Miasta zajęła Agata Pawłowska, a na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady w jego miejsce - już wcześniej - wybrana została Jolanta Urbańska. Nowym radnym jest także Michał Lewandowski, który zastąpił Ewelinę Balt. Z kolei jej miejsce w prezydium Rady Miasta zajął Łukasz Kot, którego w głosowaniu poparła większość Rady.
Łukasz Kot jest radnym już trzeciej kolejnej kadencji RM. Pełni też od kilku lat funkcję społecznego konsultanta ds. komunikacji rowerowej. Wcześniej był m.in. założycielem Stowarzyszenia Częstochowa 2020, a także przewodniczącym Rady Dzielnicy Mirów.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0302 seconds.