Z ostatniej chwili

Zmierzyć inteligentny rozwój miast

2019-07-03 10:06:17 informacje
img

Samorządy realizujące ideę Smart City będą analizować i porównywać swoje dokonania w tym zakresie. Częstochowa jest jednym z miast uczestniczących w warsztatach Grupy Innowacji Samorządowych, w trakcie których – oprócz prezentacji dobrych praktyk – miasta pracują nad doborem wskaźników do badania poziomu wdrożenia swoich prorozwojowych rozwiązań - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    

 W trakcie warsztatów zorganizowanych 27 czerwca w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie zestaw takich wskaźników, wypracowany m.in. przy okazji pracy nad założeniami Strategii Smart City, zaproponowali przedstawiciele Bydgoszczy. Za punkt wyjścia przyjęli podział na 6 obszarów, wskazany dla Smart City (w wersji 3.0) przez naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Te obszary to: Gospodarka, Mobilność, Środowisko, Ludzie, Życie/Mieszkanie, Zarządzanie. Bydgoszcz przedstawiła wskaźniki także w 6 obszarach: Smart Governance (sprawne i efektywne zarządzanie miastem), Smart People (aktywni, otwarci i kompetentni obywatele), Smart Living (przyjazne warunki życia), Smart Environment (zdrowie i bezpieczne środowisko), Smart Mobility (nowoczesny transport i komunikacja) i Smart Economy (nowoczesna gospodarka).

Przedstawione obszary i przypisane im wskaźniki będą teraz analizowane i dopracowywane wspólnie przez miasta, biorące udział w projekcie benchmarkingowym. Celem jest stworzenie narzędzia do obiektywnej oceny i porównywania poziomu inteligentnego rozwoju miast różnej wielkości i różnych szczebli administracyjnych.

Celem cyklu warsztatów, współorganizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz poszczególne samorządy, jest także prezentacja rozwiązań, projektów oraz nowych pomysłów w zakresie Smart City.

W trakcie spotkania w Jaworznie, oprócz gospodarzy mogących pochwalić się m.in. biomonitoringiem wody i ekologicznym transportem publicznym (z dużym udziałem taboru elektrycznego), swoje „smart” rozwiązania prezentowały szerzej Żory (np. geoportal i żorską platformę współpracy pracownicy-pracodawcy).

W warsztatach brał też udział Marcin Bogusz z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który mówił o ministerialnych programach Human Smart Cities i Rozwój Lokalny, dedykowanych głównie średnim i małym miastom.

Kolejne warsztaty, na których kontynuowane będą prace nad stworzeniem zestawu wskaźników do monitorowania procesów w zakresie smart city mają odbyć się pod koniec sierpnia w Katowicach.

Częstochowa od lat bierze udział w ogólnopolskim projekcie benchmarkingowym, w którym ok. 30 miast porównuje realizację swoich usług publicznych, efektywność zarządzania i dzieli się tzw. dobrymi praktykami. Projekt, w którym biorą udział samorządy z różnych regionów Polski, koordynuje m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Jeżeli chodzi o problematykę „Smart City”, nasze miasto prezentowało swoje wdrażane i planowane rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji oraz Internetu rzeczy m.in. w trakcie czerwcowego Kongresu Regionów w Wrocławiu.

Page generated in 0.0381 seconds.