Z ostatniej chwili

Związek Miast Polskich o obciążeniach finansowych

2020-03-10 13:05:40 informacje
img

We Wrocławiu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Podczas dwudniowych obrad, w których Częstochowę reprezentował prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, dyskutowano m.in. o rosnących obciążeniach finansowych oraz wpływie wyzwań globalnych na przyszłość samorządu. Za działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast wyróżniony został Piotr Grzybowski z UM Częstochowy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

W Zgromadzeniu uczestniczyło około 300 przedstawicieli polskich miast. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej, w tym ubiegłorocznej działalności Związku, wraz z przyjęciem sprawozdań merytorycznych i budżetowych Zarządu ZMP za 2019 r. Odbyła się także dyskusja programowa, przyjęto program działania i budżet do końca 2020 r. Miała też miejsce konferencja programowa „Miasta po 30 latach” z udziałem zaproszonych gości, związana z dorobkiem, ale i najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się obecnie polskie samorządy.

Związek Miast Polskich wręczył honorowe medale zasłużonym samorządowcom. Jednym z nich został odznaczony Piotr Grzybowski – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. Otrzymał go w uznaniu wkładu w rozwój działalności Związku Miast Polskich na rzecz miast członkowskich w Polsce, poprzez aktywny udział w pracach Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast. Piotr Grzybowski pełnił w latach 2015-2018 funkcję przewodniczącego tej Komisji, a także członka Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej oraz Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przyczyniając się do zwiększenia udziału polityki miejskiej w Funduszach Strukturalnych oraz utrzymania i rozwoju instrumentów finansowych ZIT i RIT [Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne].

Jednym z istotnych tematów spotkania samorządowców z całej Polski  były możliwości rozwoju miast wobec rosnących obciążeń finansowych. Zastanawiali się, jak utrzymać atrakcyjność inwestycyjną i komfort życia mieszkańców, pomimo konieczności sukcesywnego zwiększenia wydatków m.in. na edukację. Był to pokłosie m.in. debaty „Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania”, która odbyła się 2 marca w Senacie RP.  

Zebrani mieli też okazję do dyskusji o wpływie wyzwań globalnych (w tym klimatycznych) na działania samorządu miejskiego oraz planów organizacji 30. rocznicy wyborów samorządowych w 1990 r.

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZMP we Wrocławiu przyjęli m.in. dwa ważne dokumenty: stanowisko w sprawie koniecznej naprawy finansów samorządowych oraz apel o zażegnanie kryzysu polskiej oświaty.

Więcej o przyjętych w czasie Zgromadzenia Ogólnego dokumentach na stronie ZMP:
http://www.miasta.pl/aktualnosci/silny-glos-miast-zgromadzenie-ogolne-zmp-we-wroclawiu

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0146 seconds.