Z ostatniej chwili

Ławnicy nowej kadencji wybrani

2023-11-07 11:00:13 informacje
img

Uchwałę w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Rada Miasta przyjęła na sesji 26 października – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Radni przyjęli uchwałę na mocy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uchwała dotyczy wyboru ławników do Sądów Okręgowych oraz Sądów Rejonowych w Częstochowie. Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Miasta Częstochowy sprzed czterech lat w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 roku.

Częstochowski samorząd wybrał w sumie 73 ławników, w tym 50 osób do Sądu Okręgowego, 4 – do Okręgowego Sądu Pracy, 8 – do Sądu Rejonowego oraz 11 – do Rejonowego Sądu Pracy. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.