Z ostatniej chwili

„Aleja Brzozowa” z nowymi drzewami

2021-05-26 12:05:12 informacje
img

Trwają  nasadzenia i prace pielęgnacyjne przy ul. Bialskiej na Parkitce. 58 brzóz – o wysokości od 3 do 4 metrów - zastąpi obumarłe drzewa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Z przyrodniczego punktu widzenia lokalizacja „alei Brzozowej” w pasie drogowym ul. Bialskiej jest mało korzystna. Problemem jest kwestia utwardzania nawierzchni, budowy chodników, wykonywania zjazdów indywidualnych. Również wiek drzew (ponad 70 lat) oraz mało odporny na upływ czasu i czynniki cywilizacyjne gatunek tworzący „pomnikową” aleję wpływają na to, że w kolejnych latach należy się spodziewać  nieuchronnego procesu intensywnego zamierania kolejnych egzemplarzy.
Dlatego też w „alei Brzozowej” sukcesywnie prowadzone są działania ochronne, w ramach których w ostatnich latach dokonano już łącznie 244 nowych nasadzeń, aby podtrzymać „alejowy” charakter tego lubianego przyrodniczego pomnika, a zarazem popularnego terenu rekreacyjnego.
Pierwotnie w skład „alei Brzozowej” wchodziło 385 drzew. Obecnie drzew w różnym wieku i różnym stanie zdrowotnym jest tam dużo więcej, ale nie wszystkie są objęte ochroną „pomnikową”. Na przestrzeni lat – w ramach ochrony i pielęgnacji tego pomnika przyrody – miasto uzupełniało powstające w drzewostanie ubytki. Nasadzało także nowe drzewa w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było.
Nasadzenia prowadzono tak, aby zadbać o integralność i regularność układu alejowego 2,5-kilometrowego odcinka ul. Bialskiej. W „alei Brzozowej” przyjęta jest zasada, że nowo sadzone brzozy mają obwód pnia nie mniejszy niż 14 cm, a wysokość od 3 do 4 metrów. Takie są też drzewa, które w tym roku zastępują obumarłe brzozy. W sumie 58 sztuk.
W zakresie prac pielęgnacyjnych, które trwają obecnie, znalazły się nie tylko nasadzenia nowych drzew w miejsce usuniętych, ale także wyrównanie terenu z zebraniem i wywozem wiórów powstałych podczas frezowania. Wykonawca zobowiązany jest również do trzyletniej pielęgnacji gwarancyjnej.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0154 seconds.