Z ostatniej chwili

„Gloria Artis” dla o. Jana Golonki

2021-12-05 21:56:49 informacje
img

Złoty  Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” został w piątek 3 grudnia wręczony o. płk. Janu Golonce za nieoceniony wkład w dziedzictwo narodowe.
O. płk Jan Golonka, dr nauk humanistycznych, przez szereg lat kustosz Jasnogórskich Zbiorów Sztuki Wotywnej, nadzorował prace konserwatorskie na Jasnej Górze prowadzone też na podstawie jego badań. Dzięki tym badaniom udało się zrekonstruować hebanowy ołtarz w Kaplicy Cudownego Obrazu i przywrócić mu oryginalny, XVII-wieczny wygląd. O. Jan Golonka czuwał też nad rekonstrukcją bastionu św. Rocha, organizował ekspozycje wotywnych darów, plenery artystyczne, wystawy. Jest autorem publiacji poświęconych jasnogórskim zbiorom, laureatem licznych nagród i odznaczeń.

Page generated in 0.0212 seconds.