Z ostatniej chwili

Stanowisko Rady w sprawie bezpieczeństwa energetycznego

2022-10-25 11:47:47 informacje
img

Stanowisko Rady w sprawie bezpieczeństwa energetycznego

Przyjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta stanowisko to forma apelu do Prezesa Rady Ministrów.

Radni, odnosząc się do niestabilnej sytuacji na rynku paliw i energii, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu podstawowych jednostek samorządu terytorialnego oraz funkcjonujących na ich terenie kluczowych zakładów, zwrócili się do premiera.

W stanowisku wnoszą o:

- zapewnienie ciągłych dostaw gazu ziemnego do wszystkich jednostek miejskich, zakładów budżetowych i spółek miejskich realizujących zadania własne wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz zadania zlecone nałożone art. 8 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- wyłączenie z 11 i 12 stopnia zasilania w gaz ziemny kluczowych zakładów pracy, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw reprezentujących przemysł szklarski takich jak Stoelzle Częstochowa Sp. z o.o. oraz Guardian Częstochowa Sp. z o.o. funkcjonujących na terenie Częstochowy i stanowiących podstawowych dostawców branży przetwórstwa szkła przemysłowego, użytkowego i farmaceutycznego oraz bardzo ważnych pracodawców dla społeczności lokalnej,
- podjęcie skonsolidowanych, kompleksowych działań zapewniających stabilizację rynku paliw i energii, gwarantujących możliwość realizacji działań z zakresu transformacji energetycznej, równoważących kwestie energetyczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Jednocześnie Rada Miasta Częstochowy wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie skutkami kryzysu energetycznego, które dotykają mieszkańców oraz funkcjonujące w Częstochowie podmioty gospodarcze.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.