Z ostatniej chwili

Akt oskarżenia w sprawie przebudowy w latach 2012-2014 drogi DK-1 w Częstochowie

2022-06-27 12:43:36 informacje
img

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, dotyczący popełnienia oszustw i przestępstw korupcyjnych, w związku z realizacją przebudowy drogi DK-1 w Częstochowie.

Jak informuje rzecznik prasowy prokurator Tomasz Ozimek, w toku śledztwa ustalono, że w styczniu 2012 r. Miasto Częstochowa podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną”. Wcześniej Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) zawarł umowę z firmą z Krakowa w zakresie nadzoru inwestorskiego nad ww. zamierzeniem budowlanym. 

Na podstawie zebranego w postępowaniu materiału dowodowego stwierdzono, że w trakcie realizacji inwestycji w latach 2012-2014 wykonawca zawyżał przysługujące mu wynagrodzenie za roboty budowlane. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd pracowników Urzędu Miasta Częstochowy i MZDiT poprzez obciążanie inwestora nieistniejącymi kosztami prowadzenia robót oraz używanie materiałów gorszej jakości niż określona w umowie. W ten sposób Miasto Częstochowa poniosło szkodę w wysokości około 2.500.000 zł. Dla wykazania stosowania materiałów gorszej jakości w śledztwie konieczne było wykonanie odwiertów i pobranie próbek konstrukcji drogowej. Próbki te były przebadane w laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

   

Akt oskarżenia obejmuje 5 osób, spośród których trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane w randze dyrektorów, a dwie pracownikami firmy, która pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedstawione przez prokuratora zarzuty dotyczą przestępstwa doprowadzenia Miasta Częstochowy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (oszustwo).  

Prokurator przedstawił także oskarżonym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zamian za akceptację zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy. Korzyść tę wręczono pod pozorem wykonania przez inspektora na rzecz firmy budowlanej zlecenia dotyczącego badania dokumentacji budowlanej.  

Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia. 

Oskarżeni nie byli w przeszłości karani.  

Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat.

Śledztwo prowadził Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Delegaturą we Wrocławiu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Page generated in 0.0231 seconds.