Z ostatniej chwili

Bezpieczne osiedle mieszkaniowe

2021-05-24 22:22:41 informacje
img

Rusza wspólna akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” oraz Komendy Miejskiej Policji. Ma edukować zmotoryzowanych, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach czy w strefach zamieszkania. Patronuje jej prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk - informuje Biuro Praasowe Urzędu Miasta. 
Na drogach i parkingach w pobliżu miejskich bloków nie można czuć się do końca bezpiecznie – wynika z badań przeprowadzonych przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na zlecenie ZGM „TBS”. Na pytanie: „Czy w bezpośrednim sąsiedztwie Pana/Pani budynku występują jakieś zagrożenia wynikające z ruchu samochodów?”, blisko 40 procent badanych stwierdziło, że tak. 
Respondenci wskazywali też na nadmierną prędkość niektórych pojazdów. Tylko w ubiegłym roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji doszło do 40 wypadków na przejściach dla pieszych z winy kierującego. Sporym zagrożeniem dla mieszkańców byli też zmotoryzowani pod wpływem alkoholu - w tamtym roku doszło do 31 wypadków z ich udziałem,  aż 3 osoby straciły w nich życie. 
Wszystko to potwierdza, że wielu kierowców wciąż nie wie, jak bezpiecznie i rozsądnie poruszać się po drogach osiedlowych oraz  położonych w ich bliskim sąsiedztwie, czym jest „strefa zamieszkania” oraz jak wygląda znak informacyjny D-40. Stąd akcja. 
Nazwano ją „Bezpieczne osiedle mieszkaniowe”, inaugurację miała w poniedziałek 24 maja.
- Ma uświadamiać kierowców, jak zachowywać się w sferze zamieszkania, że tutaj to pieszy ma pierwszeństwo, także dzieci, które często nie znają jeszcze przepisów ruchu drogowego i na które trzeba szczególnie uważać – mówił podczas inauguracji kampanii prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Obyśmy po  przeprowadzeniu tej akcji mieli wszyscy większe poczucie bezpieczeństwa i realnie czuli się bezpieczniej, niż dziś, gdy ją rozpoczynamy. 
- Liczymy, że kierowcy będą przestrzegali przepisów ruchu drogowego w strefach zamieszkania. Chodzi przecież o bezpieczeństwo pieszych, w tym małych dzieci, które powinny czuć się całkowicie swobodnie i bezpiecznie na osiedlach mieszkaniowych i w strefach zamieszkania. Jeżeli mamy prędkość ograniczoną do 20 km/h,  pod żadnym pozorem nie próbujmy jej zwiększać. Pamiętajmy, że wszelka brawura na drodze może mieć tragiczne skutki – powiedział insp. Dariusz Atłasik, Komendant Miejski Policji w Częstochowie. 
Z inicjatywy miejskiej spółki ZGM „TBS” w 4 strefach zamieszkania na terenie zasobu komunalnego oraz na wybranych osiedlach mieszkaniowych postawiono specjalne tablice z apelem do kierowców o ostrożność i uwagę skierowaną na pieszych, w tym bawiące się dzieci.
- Już wcześniej otrzymaliśmy pisma o ich utworzenie oraz o przeprowadzenie akcji informacyjnej dla zmotoryzowanych mieszkańców, którzy - według relacji lokatorów - często nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym – mówił Paweł Konieczny, prezes zarządu ZGM „TBS” w Częstochowie. 
W ramach działań organizatorzy przygotowali dla kierowców m.in. ulotki edukacyjne, a w jednej z częstochowskich rozgłośni radiowych można usłyszeć apel dziecka do kierowców poruszających się po osiedlowych drogach.
Obecnie w Częstochowie wyznaczonych jest 48 stref zamieszkania, czyli obszarów obejmujących drogi publiczne lub inne, gdzie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczono odpowiednimi znakami drogowymi.
Wjazd do strefy zamieszkania oznacza się niebieskim znakiem informacyjnym D-40,  przedstawiającym dom, pojazd, pieszego i dziecko grające w piłkę.
Najważniejsze zasady, które obowiązują w strefie zamieszkania, to m.in.: prędkość ograniczona do 20 km/h; pieszy może poruszać się swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami; tylko w tej strefie dzieci maja prawo do samodzielnego poruszania się po drodze nawet wtedy, gdy nie ukończyły 7 lat.
Już 1 czerwca wejdą w życie nowe przepisy, dzięki którym piesi zyskają pierwszeństwo przed pojazdami w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Zbliżając się do pasów, kierowca będzie musiał zmniejszyć prędkość (poniżej dopuszczonego na danym odcinku drogi limitu). Obowiązek ten dotyczyć będzie również rowerzystów - informuje Anna Wojtysiak z ZGM „TBS”.
Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja akcji
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0168 seconds.