Z ostatniej chwili

Blisko 700 mln zł dla naszego regionu

2023-05-16 11:41:47 informacje
img

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało wczoraj, 15 maja podpisane porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Kwota na dofinansowanie projektów realizowanych przez gminy i powiaty zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154 mln euro (tj.694 mln zł).

W uroczystym zawarciu porozumienia wzięli udział: Anna Jedynak – wicemarszałek województwa śląskiego, Grzegorz Boski – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Matyjaszczyk – przewodniczący Związku  Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, członkowie Zarządu: starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela, starosta powiatu kłobuckiego Henryk Kiepura, starosta powiatu myszkowskiego Piotr Kołodziejczyk, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojciech Ostaszewski.

Cały Subregion Północny rozpoczął już analizę swoich potrzeb i zaplanował działania, czego wyrazem jest przygotowana „Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

• Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

• Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych

• Odnawialne źródła energii

• Wsparcie dla klimatu

• Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

• Gospodarka odpadami komunalnymi

• Ochrona przyrody i bioróżnorodność

• Rekultywacja terenów zdegradowanych

• Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego

• Zrównoważona multimodalna mobilność miejska

• Regionalne Trasy Rowerowe

• Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

• Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym

Rozwój ZIT

• Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.