Z ostatniej chwili

Chętniej korzystamy z przejazdów MPK

2022-11-23 12:04:43 informacje
img

Rośnie liczba pasażerów częstochowskiego MPK. Porównując analogiczne okresy sprzed pandemii do czasu aktualnego (jeszcze przed obowiązującymi zmianami w organizacji ruchu na terenie miasta), jest nas w autobusach i tramwajach więcej o 1/6 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Biuro Inżyniera Ruchu UM przeprowadziło kompleksowe badania potoków pasażerskich w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej, porównując wyniki z lat 2019 i 2022. Wnioski z badań są bardzo pozytywne: zainteresowanie transportem miejskim zauważalnie wzrosło – liczba pasażerów wzrosła rok do roku o ponad 16%, osiągając szacunkowo w roku bieżącym łącznie 36,3 mln. Dla porównania w roku 2019 z linii obsługiwanych przez miejskiego przewoźnika skorzystało ponad 31 mln osób. Badania oparto na wynikach z automatycznych bramek zliczających pasażerów w pojazdach MPK, odnosząc liczbę autobusów i tramwajów do ogółu floty przewoźnika. Są to zatem wartości uśrednione i obliczane proporcjonalnie.

Miasto nowoczesne to takie, w którym funkcjonuje nowoczesna komunikacja. Wzrost liczby pasażerów naszego MPK świadczy, że proces unowocześniania infrastruktury i taboru idzie w dobrym kierunku. Czuję satysfakcję, bo takie było założenie programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, w ramach którego zrealizowaliśmy m.in. największe w historii inwestycje tramwajowe czy kupiliśmy prawie setkę nowych autobusów – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i dodaje: – To oczywiście tylko część przedsięwzięć z ostatnich lat, które przyczyniły się do tego pozytywnego bilansu. Na tym nie poprzestajemy. Liczę, że polskie miasta, w tym Częstochowa, ponownie będą mogły korzystać z unijnych środków, dzięki którym możliwe będą następne inwestycje zwiększające popularność transportu publicznego. 

W badaniu najbardziej znaczący okazał się wzrost liczby pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w dni robocze. W 2019 r. było to niespełna 103 tys. przejazdów dziennie, a obecnie średnia frekwencja sięga 124 tys., przy czym w samym październiku 2022 r. w dni robocze odnotowano niemal 130 tys. przejazdów w przeciętnym dniu roboczym, a w pojedynczych przypadkach sumaryczna frekwencja ze wszystkich linii zbliżała się do 150 tys. Nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie komunikacją miejską zdecydowanie wzrosło – w przypadku dni roboczych o ponad 20%. W soboty wzrost frekwencji był kilkunastoprocentowy, spadła natomiast liczba pasażerów podróżujących w niedzielę i święta. Zbiegło się to z wprowadzeniem ogólnopolskiego zakazu handlu, co może tłumaczyć trend przeciwny w dniach z czerwoną kartką w kalendarzu.

Innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na wymienione wzrosty, są: wysokie ceny paliw i innych opłat eksploatacyjnych pojazdów prywatnych, atrakcyjne ceny biletów względem pozostałych podwyżek inflacyjnych, rozbudowa specjalnych stref ekonomicznych, szczególnie w rejonie ulic: Legionów, Strefowej, Kusięckiej, Korfantego, Bojemskiego i Ekonomicznej (skupiających coraz więcej dużych zakładów pracy). Kolejne powody to: rozszerzenie oferty przewozowej za sprawą skomunikowania nowych odcinków, które w 2019 r. pozbawione były transportu publicznego, czyli północnego odcinka ulicy Ludowej, Drogowców, Przestrzennej i zachodniego odcinka Piastowskiej, objęcie komunikacją organizowaną przez miasto Częstochowę nowych miejscowości w sąsiednich gminach m.in. Woli Kiedrzyńskiej, Wierzchowiska, Wancerzowa i Mstowa, co pozwala skomunikować dodatkowo ponad 7 tys. mieszkańców regionu czy wreszcie dołączenie do grona pasażerów obywateli Ukrainy. Przewiduje się, że głównie za sprawą podróży tramwajami, które najsprawniej przemieszczają się na osi północ-południe miasta przy zmianach w organizacji ruchu spowodowanej dużymi budowami w mieście, wzrost liczby pasażerów MPK może się utrzymać także w kolejnym roku.

W ten sposób MPK, przynajmniej w jakiejś części, odrabia straty spowodowane pandemicznymi obostrzeniami, a obecnie rosnącą inflacją i kryzysem na rynku energetycznym.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0173 seconds.