Z ostatniej chwili

Częstochowa dla medyków

2021-07-01 15:34:27 informacje
img

„Częstochowa dla medyków” - to nazwa programu, którego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej. W jego ramach częstochowski samorząd zachęca młodych lekarzy i pielęgniarki do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym proponując stypendia, możliwość zdobycia mieszkania czy podnoszenia kwalifikacji – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Rok 2020 i pandemia obnażyły różne słabości systemu opieki zdrowotnej w kraju, braki sprzętu i infrastruktury. Kryzys, w jakim znalazła się służba zdrowia, uwypuklił też niedobory kadrowe w niej.

W Częstochowie jeszcze w 2019 r., a więc przed pandemią, władze miasta rozpoczęły realizację programu „Dostępny lekarz” i przedstawiły pierwszych stypendystów – studentów kończących kierunek lekarski, którzy jakiś czas po dyplomie rozpoczną pracę w miejskim szpitalu.

– Wiosną zdecydowaliśmy się rozszerzyć program, aby zachęcić do pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym także pielęgniarki, których brak jest coraz bardziej odczuwalny. Propozycja stypendiów i innych zachęt była skonsultowana ze środowiskiem pielęgniarskim – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Przyjęty właśnie zarządzeniem prezydenta rozszerzony program „Częstochowa dla medyków” obejmuje więc obecnie zarówno studentki i studentów ostatnich lat kierunków lekarskich, jak i pielęgniarskich.

 Program „Częstochowa dla Medyków” składa się z trzech modułów:

- System Stypendialny – dotyczy studentek i studentów ostatniego roku studiów lekarskich oraz pielęgniarskich I i II stopnia częstochowskich uczelni wyższych.

- Mieszkanie w Częstochowie – przewiduje możliwość ubiegania się nie tylko lekarzy/lekarek, ale także pielęgniarek/pielęgniarzy o najem mieszkania z  zasobów ZGM „TBS” .

- Wyższe Kwalifikacje – zakłada pomoc samorządu w dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i z tych możliwości też będą mogły – oprócz lekarek i lekarzy - skorzystać w razie potrzeb pielęgniarki i pielęgniarze.

– To cenne, że miasto zdecydowało się pomóc także pozyskiwać personel pielęgniarski. Prognozy mówią, że w ciągu 10 lat jedna trzecia szpitali może zostać w kraju zamknięta właśnie z powodu braku personelu pielęgniarskiego – mówi Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego, Senator RP. – Ważne, że w Częstochowie będziemy próbowali temu lokalnie przeciwdziałać i przekonywać studentki kierunków pielęgniarskich do pozostania w mieście.

 W spotkaniu inaugurującym rozszerzony program „Częstochowa dla medyków” o trudnej sytuacji kadrowej w zawodzie pielęgniarskim mówiły także Barbara Płaza -–przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Joanna Dziedzic - naczelna pielęgniarka Miejskiego Szpitala Zespolonego. Miejski program nie uzdrowi oczywiście całościowo sytuacji, która pogorszyła się jeszcze w trakcie pandemii, kiedy sporo osób zrezygnowało z zawodu lub edukacji w kierunku pielęgniarskim, ale inicjatywa niesie nadzieję, że braki kadrowe – przynajmniej w Miejskim Szpitalu Zespolonym – będą wśród pielęgniarek w najbliższych latach mniejsze.

Nabór chętnych do udziału w tegorocznej edycji rozszerzonego programu ruszy w najbliższym czasie. W przypadku lekarzy korzystać z niego będą mogli studenci różnych uczelni (w Częstochowie nie ma jeszcze kierunku lekarskiego), w przypadku pielęgniarek program jest adresowany do studentek i studentów trzech częstochowskich uczelni, które kształcą obecnie przyszłą kadrę pielęgniarską.

Strategicznym celem obecnego programu „Częstochowa dla Medyków” jest umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom dostępu do wykwalifikowanej kadry medycznej oraz zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej świadczonej przez specjalistów - lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarki, rezydentów. Jednym z celów programu jest także zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkanek i mieszkańców i optymalizacja wykorzystania systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Sposób i kryteria naboru dla każdego z modułów będą ustalane co roku na podstawie oceny potrzeb kadrowych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Program „Częstochowa dla Medyków” – przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy - realizowany będzie w latach 2021–2023, z uwzględnieniem możliwości jego przedłużenia na pięć lat.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0198 seconds.