Z ostatniej chwili

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas zdalnej nauki

2021-12-20 11:11:17 informacje
img

Za okres  zdalnej nauki od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Można go otrzymać na opiekę nad dzieckiem poniżej 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności. Skorzystać z niego może rodzic, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.
Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica, wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS. - Takie oświadczenie składamy u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic - przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Page generated in 0.0241 seconds.