Z ostatniej chwili

Dyskutowali o zarządzaniu w dobie pandemii

2021-06-24 12:30:21 informacje
img

O wyzwaniach, szansach i ryzykach dla zarządzania – w kontekście rzeczywistości zmieniającej się na skutek globalnego, pandemicznego kryzysu była mowa na seminarium, które zorganizował Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Centrum Obsługi Inwestora oraz Wydziałem Polityki Społecznej UM - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Była to już IV edycja seminarium CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) organizowanego przez JOWES przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. wraz z Wydziałem Polityki Społecznej oraz Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta. 

Seminarium adresowane było do przedstawicieli biznesu, społeczności lokalnych, samorządów, organizacji „trzeciego sektora” czy uczelni. W tym roku zorganizowano je pod hasłem „Zarządzanie w kryzysie”. Kontynuowano tematykę zapoczątkowaną podczas zeszłorocznego spotkania, czyli nowych rozwiązań biznesowych i społecznych – tym razem skupiając się na obszarze zarządzania kryzysowego. Zamysłem było zwrócenie uwagi na aktualne wyzwania w sferze zarządzania – szanse i ryzyka, rozwój e-commerce, zarządzanie strategiczne, budowanie wartości. Rozmawiano m.in. o pandemii koronawirusa jako niespodziewanym, niedającym się przewidzieć czynniku wpływającym na biznes – w tym na przedsiębiorczość społeczną. 


– Już lata temu biznes wychodził z założenia, że jeżeli dostarczy produkty czy usługi jak najwyższej jakości za jak najniższą cenę, to już wystarczy – i to był cel biznesu. Potem okazało się, że konsumenci – my wszyscy – oczekujemy czegoś więcej. Oczekujemy, żeby te produkty były ekologiczne, żeby przy ich produkcji powstawało jak najmniej odpadów, by firmy, które dostarczają nam te produkty i usługi, robiły coś dla społeczeństwa dodatkowo – dla danej społeczności albo dla społeczeństwa w ogóle. Te oczekiwania to właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu – mówił w wystąpieniu na otwarcie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 

Podczas otwarcia seminarium głos zabrała też goszcząca w Częstochowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka. 

Marcin Kozak, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego opowiadał m.in. o tym, że ARR od 2013 r. zagospodarowała łącznie ok. 500 tys. zł na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej – kupując ich usługi, a więc utrzymując miejsca pracy. Od momentu wybuchu pandemii wiele z tych usług dotyczyło właśnie obsługi wynikłych z niej potrzeb. Przez te niemal osiem lat JOWES stworzył ponad 200 miejsc pracy – przeznaczonych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osób borykających się z poważnymi życiowymi problemami. Prezes ARR zapewniał też, że Agencja (poprzez JOWES) ma jeszcze fundusze na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej do czasu, gdy uruchomione zostaną środki z kolejnej unijnej perspektywy finansowej; nakreślał też aktualne oraz planowane na najbliższą przyszłość działania ARR. 

Tuż po inauguracji seminarium podsumowano projekt prowadzony wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – rozdano certyfikaty przedstawicielom studenckiego, 20-osobowego zespołu, projektującego rozwiązania biznesowe na potrzeby przedsiębiorstw społecznych.  

Po wystąpieniach gości ze strony biznesowej odbył się panel ekspertów moderowany przez Annę Tymoshenko, kierowniczkę Centrum Obsługi Inwestora UM w udziałem Mateusza Rykały – wiceprezesa KSSE S.A., Grzegorza Sikorskiego – dyrektor WUP w Katowicach, Anety Janik-Barciś – dyrektor zarządzającej ZPP w Częstochowie, dr Magdaleny Celeban – inspektor ochrony danych Stoelzle Częstochowa sp. z o. o. oraz prof. Tomasza Nitkiewicza z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0212 seconds.