Z ostatniej chwili

Festiwal Jednego Filmu – „Pręgi”

2022-06-13 11:04:03 informacje
img

Kultowy film  „Pręgi” w reżyserii Magdaleny Piekorz zostanie pokazany podczas Festiwalu Jednego Filmu w ramach Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa dziś, w poniedziałek 13 czerwca. Seans odbędzie się w DKF-ie „Rumcajs” w Klubie Politechnik (al. Armii Krajowej 23/25) o godz. 18.00.  Wstęp wolny.

Po filmie - spotkanie z Magdaleną Piekorz, która zamieniła powieść Wojciecha Kuczoka „Gnój” na ruchomy obraz.

Wielu dorosłych błądzi, nie mając pozytywnych wzorców, opierając się jedynie na znanych z domu rodzinnego, często patologicznych, modelach funkcjonowania rodziny. W całym projekcie chodzi o to, by pobudzić wszystkie środowiska. To nie jest zwykła prezentacja filmów. Film to emocje, a te wsparte wiedzą o problemie dają nam możliwość dokonania realnych zmian mentalnych, by chronić dzieci przed przemocą. Świat dzieci nijak nie przystaje do świata dorosłych, którzy notorycznie łamią ich prawa. 

Festiwal jest jednym z wielu projektów mających zwrócić uwagę na problem traktowania dzieci przedmiotowo, z nieuświadomioną przemocą, uzmysłowić zarazem, jak wiele możemy zrobić, poświęcając im trochę więcej czasu i traktując jak partnerów.

Jest adresowany przede wszystkim do tych, którzy mają wpływ na jakość życia dzieci: rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, kuratorów sądowych, przedstawicieli: środowisk prawniczych, instytucji pomocowych dzieciom i rodzinie, policji, służby zdrowia, poradni zdrowia psychicznego.

Jako społeczeństwo, bagatelizując problem przemocy wobec dzieci, wspieramy tych, którzy tej przemocy dokonują – jesteśmy współodpowiedzialni.

Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem nastroju. W przeciwieństwie do dorosłych u dzieci mogą się nasilić zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (np. samookaleczanie) i buntownicze, a także wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji  depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na depresję stwierdza się zaburzenia zachowania lub nadpobudliwość psychoruchową, na przykład ADHD.

 Celem kampanii jest również stworzenie przestrzeni i możliwość nieodpłatnego korzystania z zajęć dodatkowych i różnych form integracji, rozbudzania i rozwijania tych predyspozycji, które każde dziecko posiada indywidualnie, poprzez program doposażenia istniejących świetlic i tworzenie nowych pracowni autorskich. 

Merytorycznym Partnerem Festiwalu 1 Filmu jest Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, a współorganizatorem wydarzenia – Dyskusyjny Klub Filmowy Rumcajs Akademickiego Centrum Kultury Klub Politechnik. 

Page generated in 0.0235 seconds.