Z ostatniej chwili

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2021-03-11 11:27:29 informacje
img

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – szczególnie dla osób poniżej 30. roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID-19” – to temat bezpłatnego szkolenia on-line, organizowanego 19 marca przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej, będzie poświęcone omówieniu możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020. Ma służyć wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się on-line 19 marca.  Potrwa w godz. 9.00 – 13.00. Rejestracja uczestników: 8.55 – 9.00.

Tematyka szkolenia:

  1.     1.-Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  2.     2.-Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  3.     3.-Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  4.     4.-Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, wymagane załączniki.
  5.     5.-Pytania i odpowiedzi.

Zainteresowani udziałem są proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W szkoleniu może uczestniczyć max. 25 osób. Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl  lub tel. 34/3605687, 34/3245075.

Page generated in 0.0141 seconds.