Z ostatniej chwili

Huta Częstochowa – rok w grupie Liberty

2022-06-15 11:29:45 informacje
img

Huta Częstochowa – rok w grupie Liberty

Częstochowska Huta w grupie Liberty osiągnęła najwyższy poziom produkcji od 2017 r. Zakończono szereg projektów związanych z ponownym otwarciem, modernizacją i dekarbonizacją wspierających nową strategię produkcji, zakładającą wysyłkę 85 tys. ton blach Greensteel miesięcznie.

Liberty Częstochowa, największy polski producent niskoemisyjnej stali GREENSTEEL świętował niedawno pierwszy rok pełnej własności przez Grupę Liberty Steel. 

W pierwszym roku działalności pod marką Liberty produkcja w Hucie jest obecnie na najwyższym poziomie od 2017 r., z ponad 500 tys. ton kęsisk GREENSTEEL wyprodukowanych w piecu elektrycznym EAF w Stalowni i prawie 400 tys. ton blach GREENSTEEL wyprodukowanych w Walcowni Blach Grubych.

Wzrost produkcji w zakładzie był możliwy dzięki szeregowi uruchomień operacyjnych i projektów modernizacyjnych, w tym: ponownemu uruchomieniu zakładu prefabrykacji; modernizacji linii ciągłego odlewania stali, linii walcowniczej oraz linii cięcia nr 1 i 2, a także dzięki zwiększeniu efektywności procesu produkcyjnego. 

Chcąc osiągnąć neutralność węglową do 2030 r., w lutym uruchomiono w zakładzie również farmę fotowoltaiczną, a planowana – również w tym roku – jest jeszcze instalacja kolejnej farmy słonecznej, która po ukończeniu zapewni Liberty Częstochowa około 3 MW mocy w zakresie energii odnawialnej.

Inwestycje te mają wspierać strategię firmy 55-65-85, która zakłada docelową wysyłkę 85 tys. ton blach GREENSTEEL miesięcznie.

W ciągu roku firma pracowała również nad ożywieniem swojej współpracy z lokalną społecznością i instytucjami edukacyjnymi, podpisując m.in. umowy o współpracy z Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem im. Jana Długosza, aby umożliwić ich studentom odbywanie praktyk i staży doktoranckich w zakładzie. Planowane są również wspólne programy badawcze.

Warto przypomnieć, że w marcu Liberty udostępniła bezpłatnie miastu budynek przy ul. Koksowej, który jest obecnie miejscem tymczasowego zakwaterowania dla ponad 200 ukraińskich uchodźców.

Zdaniem Krishnamoorthy Venkatasubramaniana, dyrektora wykonawczego Liberty Częstochowa, hucie i jej zespołowi przez rok udało się osiągnąć ambitne cele w zakresie poziomu produkcji, modernizacji i wyznaczania nowych standardów bezpieczeństwa pracy. Jest przekonany, że Liberty Częstochowa wkrótce stanie się liderem produkcji GREENSTEEL w tej części Europy. 

 

Fot. Liberty Częstochowa

Page generated in 0.0218 seconds.