Z ostatniej chwili

In vitro - konkurs ofert

2023-01-20 23:20:36 informacje
img

Miasto ogłosiło konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego, dzięki któremu pary będą miały szanse na dofinansowanie zabiegów in vitro. Podmioty lecznicze mogą składać oferty do 3 lutego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkurs na wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015 – 2017 - kontynuacja programu na lata 2018 – 2020 - kontynuacja programu na lata 2021-2023” adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodności, które:
• posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji,
• realizują Europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego - European IVF Monitoring (EIM),
• dysponują odpowiednią doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadają odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami zawartymi w programie, a po okresie dostosowawczym zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności,
• w ostatnich latach wykonały co najmniej 200 programów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie,
• stosują wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno- Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz w  rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.
Oferty należy składać do 3 lutego, osobiście w  Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa lub przesłać:
• drogą pocztową na adres, który widnieje powyżej,
• w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl,
• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
Szczegółowe informacje oraz obowiązujące wzory dokumentów dostępne są na stronie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji udziela też Wydział Zdrowia UM Częstochowy pod nr. tel. 34 370 76 83, 34 370 76 13 lub mailowo: zd@czestochowa.um.gov.pl

Page generated in 0.0165 seconds.