Z ostatniej chwili

Jak zadbać o polskość i Polonię?

2021-12-13 11:55:14 informacje
img

Na to pytanie od 30 lat odpowiada Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które obchody swojego jubileuszu rozpoczęło w Częstochowie.  Uroczyste spotkanie władz krajowych z członkami częstochowskiego oddziału oraz zaproszonymi gośćmi odbyło się 10 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy – informuje Biuro Prasowe magistratu. 

Było okazją do złożenia podziękowań osobom działającym w terenie, którym wręczono okolicznościowe medale. Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele naszego samorządu: prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Ryszard Stefaniak i naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, będący jednocześnie prezesem częstochowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej. 

– Staramy się kontynuować misję, którą w lutym 1990 r. nakreślił marszałek Senatu RP pierwszej kadencji profesor Andrzej Stelmachowski – mówił Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Wspólnoty Polskiej. – Chcemy podtrzymać polskość, język, kulturę i tożsamość polską wśród rodaków, którzy z różnych przyczyn opuścili kraj lub pozostali na Kresach. Jest ich 20 milionów za granicą. Nasze działania opierają się na trzech filarach: państwowym (traktowano nas jako filię Senatu a później ministerstw); samorządowym, dzięki czemu zrealizowaliśmy po partnersku wiele akcji, w tym „Lato z Polską” czy igrzyska polonijne i wreszcie członkowskim opartym o 22 oddziały stowarzyszenia i domy Polonii.  

Prezes Bonisławski dziękował Częstochowie za udział w wielu akcjach stowarzyszenia, m.in. za przekazanie w tym miesiącu darów dzieciom z łotewskiego Rezekne. 

Celami Stowarzyszenia są:

- inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;

- propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;

- upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;

- pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;

- działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;

- pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;

- wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;

- obrona praw polskiej mniejszości narodowej,

- działanie na rzecz rozwoju regionalnego.


Oddział Wspólnoty Polskiej w Częstochowie:

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

tel. +48 34-361-29-04

e-mail: bacirp@interia.pl 

prezes: Rafał Piotrowski

 

Na zdjęciu: spotkanie Wspólnoty Polskiej w sali sesyjnej UM Częstochowy 

Fot. Marcin Breczko

Page generated in 0.0202 seconds.