Z ostatniej chwili

Jubileusz prof. Mariana Grzybowskiego na UJD

2022-10-04 00:17:23 informacje
img

Jubileusz 55-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego świętowano na Uniwersytecie im. Jana Długosza w miniony piątek 30 września. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Obrady otworzyła rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska: - To, co jest ważne z punktu widzenia uniwersytetu, to zakres badań, którymi zajmuje się Pan Profesor, czyli prawo konstytucyjne, ale również prawo związane z władzą wykonawczą. Temat jest bardzo interesujący oraz aktualny - stwierdziła.
Po wystąpieniu przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu – sędziego NSA, dra Krzysztofa Winiarskiego, rozpoczął się panel prelegentów. W pierwszej części odbyły się wykłady, w tym prof. UAM dr. hab. Hanny Suchockiej, byłej prezes Rady Ministrów. Druga część natomiast była bezpośrednio związana z jubileuszem prof. Grzybowskiego. Wówczas m.in. odczytano listy gratulacyjne i wygłoszone laudacje.
Uczestniczący w uroczystości prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk odznaczył Jubilata medalem „Merentibus”, podkreślając jego zasługi dla rozwoju miasta.
- Jesteśmy dumni z obecności Pana Profesora w gronie częstochowskiej kadry naukowo-dydaktycznej. Nobilitujące dla nas jest to, że autorytet tej rangi i z tak bogatym dorobkiem wykłada na naszym uniwersytecie. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania zyskuje zarówno uczelnia, jak i cała społeczność lokalna - mówił prezydent.
W czasie jubileuszu prof. Marian Grzybowski został uhonorowany odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.
Prof. Marian Grzybowski przez lata był Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. W latach 1991-1994 był członkiem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Prawa Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996-1997 był członkiem Zespołu Stałych Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W listopadzie 2001 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tę funkcję pełnił do 2010 r.
55-lecie pracy naukowej na UJD zakończyło się wręczeniem profesorowi Księgi Jubileuszowej.

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0156 seconds.