Z ostatniej chwili

Kolejne klasy na „zdalnej”

2021-11-05 13:27:12 informacje
img

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć stacjonarnych oraz zdalne nauczanie dla: oddziału 2c w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego (ul. Dąbrowskiego 75) w terminie od 4 do 11 listopada, klasy IG-technik organizacji turystyki / technik informatyk w Technikum TEB Edukacja (ul. Pułaskiego 4/6) w terminie od 5 do 8 listopada oraz klasy II ABCD w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPS im. Matki Bożej Jasnogórskiej (ul. Okólną 113) w terminie od 5 do 12 listopada. We wszystkich przypadkach przyczyną był pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

Page generated in 0.023 seconds.