Z ostatniej chwili

Konferencyjne życie miast

2022-06-28 14:23:12 informacje
img

W Katowicach odbywa się właśnie Światowe Forum Miejskie (WUF). Reprezentujący Częstochowę prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wziął udział w debacie poświęconej Krajowej Polityce Miejskiej oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które znalazły się w programie wydarzenia – informuje Biuro Prasowe magistratu.

11. Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to wydarzenie, które po raz pierwszy odbywa się w tej części Europy. Gromadzi przedstawicieli miast, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematami miejskimi i zaangażowanych w kreowanie rozwoju miast.

Przez pięć dni trwania Forum – od 26 do 30 czerwca – można uczestniczyć nie tylko w licznych wydarzeniach głównego programu, ale także spotkać się we wspólnej przestrzeni, którą przygotowały organizacje samorządowe - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy. Samorządowcy poruszali takie tematy, jak planowanie przestrzenne, transport lokalny, środowisko miejskie  czy finansowanie rozwoju. Uczestnicy WUF mogą skorzystać z bogatego programu wypełnionego ciekawymi seminariami, wystąpieniami, briefingami i dyskusjami. 

Częstochowa była aktywna dziś, 28 czerwca, kiedy członkowie ZMP spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych resortów. Ważnym punktem tego dnia była ceremonia poświęcona Planowi Działań dla Miast – tzw. WUF legacy (polskiemu dorobkowi WUF11). Nastąpiło podpisanie się miast pod Planem Działań dla Miast (PDM) i zostały wręczone miastom certyfikaty PDM - Modelowa lokalność.

Program „Plan Działań dla Miast” to instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej obecnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Ideą tego programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla miast, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, np. współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.

Opracowany wspólnie z miastami „Plan Działań dla Miast” jest polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0233 seconds.