Z ostatniej chwili

Konkurs na hasło i logo

2021-05-27 09:47:42 informacje
img

Do 17 czerwca młodzież szkół średnich może zgłaszać pomysły na hasło i logo w ramach akcji społeczno-profilaktycznej "Przeciwdziałanie narkomanii" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkurs organizuje Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we współpracy z Wydziałem Zdrowia oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Zażywanie i eksperymentowanie z różnymi środkami psychoaktywnymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży stanowi od lat duży problem. Narkotyki i dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia.
Kampania ma przede wszystkim zwiększyć świadomość młodych ludzi o zagrożemiach związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencjach zdrowotnych, prawnych i społecznych uzależnienia.
Jednym z pierwszych etapów akcji jest przygotowany dla młodzieży szkół średnich konkurs na stworzenie hasła i loga kampanii, które będzie promowało kampanię przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii. Konkurs potrwa do 17 czerwca. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę twórczy charakter projektu, poprawność stylistyczna i językowa, zgodność z tematem, oryginalność i samodzielność, wartości artystyczne, zrozumiały przekaz oraz przystępność dla adresatów.
Patronat nad całą kampanią objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Regulamin konkursu można znaleźć pod adresem https://czestochowa.policja.gov.pl

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.017 seconds.