Z ostatniej chwili

LIBERTY Częstochowa i jej związki zawodowe podpisały pięcioletnie porozumienie w sprawie ZUZP

2021-08-19 14:16:51 informacje
img

Kierownictwo LIBERTY Częstochowa Sp. z o.o. oraz liderzy wszystkich sześciu związków zawodowych podpisali porozumienie o stosowaniu przez najbliższe pięć lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zasadach wynagradzania i polityki socjalnej. Zakłada ono m.in. podwyżki wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji, a LIBERTY już wypłaciło każdemu pracownikowi zatrudnionemu przed 30 czerwca 2021 r. jednorazową premię w wysokości 15 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W częstochowskiej hucie, która produkuje stal zgodnie z zasadami GREENSTEEL (stal wytwarzana w piecu elektrycznym z poszanowaniem środowiska naturalnego) oraz blachy grube dla klientów na całym świecie, zatrudnionych jest około 1200 osób. W podpisanym porozumieniu LIBERTY Częstochowa, jako nowy właściciel, zgodziło się do 31 sierpnia 2026 r. stosować dotychczasowy ZUZP (podpisany w 2008 r. z poprzednim właścicielem huty) i objąć nim wszystkich obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Dodatkowo zapisano, że pracownicy LIBERTY Częstochowa będą uprawnieni m.in. do:

- rocznej indeksacji wynagrodzeń o 1% ponad inflację (zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, w tym roku oznacza to podwyżkę o 4,4 % od wynagrodzenia za sierpień);
- otrzymają co roku nagrodę świąteczno-noworoczną w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (liczonego za okres trzech miesięcy do listopada);
- otrzymają dopłaty w wysokości 35 zł miesięcznie do Pakietu Medycznego (składki ZUS nie będą naliczane, co jest korzystniejsze dla pracownika niż zasady obowiązujące w Hucie do 2019 roku);
- od 2022 roku LIBERTY Częstochowa będzie dopłacać dodatkowo 10% do kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ostatnim punkcie zapisano, że strony „zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia nowych uregulowań dotyczących zasad wynagradzania, zatrudnienia i polityki socjalnej dla pracowników Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie”.

Krishnamoorthy Venkatasubramanian, Dyrektor Zarządzający LIBERTY Częstochowa, powiedział: –  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się uzgodnić dokument z naszymi partnerami związkowymi. Ta umowa jest wyraźnym sygnałem, że kierownictwo LIBERTY Częstochowa docenia zaangażowanie pracowników w ostatnich kilku lat niepewności i jest świadome trudności pracy w tych warunkach. Teraz czekamy na rozpoczęcie procesu przekształcania zakładu w długoterminowy, zrównoważony biznes, który przez wiele lat będzie zapewniał miejsca pracy i wspierał gospodarkę.

Jacek Maciński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w hucie, ocenił: – Porozumienie jest dobrym wstępem do przyszłych rozmów i współpracy w sprawach pracowniczych.

Page generated in 0.0156 seconds.