Z ostatniej chwili

Lokale gastronomiczne zwolnione z opłaty za zezwolenia alkoholowe

2021-09-08 11:15:08 informacje
img

Z trzeciej raty opłaty należnej w tym roku lokale gastronomiczne są zwolnione na mocy kwietniowej uchwały Rady Miasta.
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta informuje, że na mocy uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 564.XLII.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) są zwolnieni z trzeciej raty opłaty za zezwolenia alkoholowe należnej w roku 2021.
By skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorcy nie muszą składać żadnych wniosków.

Page generated in 0.0166 seconds.