Z ostatniej chwili

Maseczki dla mieszkańców

2021-05-14 12:44:46 informacje
img

Do Częstochowy dotarły jednorazowe maseczki pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trafią do mieszkańców m.in. za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Maseczki są sukcesywnie wydawane instytucjom i organizacjom zajmującym się wspieraniem mieszkańców. MOPS przekazuje  je m.in. do domów pomocy społecznej, placówek wsparcia i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostali zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.
W ramach ogólnopolskiej akcji miasto ma otrzymać łącznie około 850 tys. jednorazowych maseczek medycznych.

 

Page generated in 0.015 seconds.