Z ostatniej chwili

Miejscowy plan – Błeszno i Stradom

2021-03-16 12:43:33 informacje
img

Od 15 marca do 8 kwietnia 2021 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej przy ul. Katedralnej 8 lok. 57 od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr. telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.

W piątek 26 marca o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 29,3 ha.

Page generated in 0.0144 seconds.