Z ostatniej chwili

Miejski program rehabilitacji seniorów z kontynuacją na 5 lat

2022-11-02 12:23:43 informacje
img

Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej to program przeznaczony dla częstochowskich seniorów po 65. roku życia. Skorzystało już z niego do tej pory ponad 6 tys. osób – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Realizowany jest od 2013 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem dojrzałych mieszkańców Częstochowy. W tym roku kończyła się druga 5-letnia edycja programu na lata 2018–2022, więc Rada Miasta na ostatnim posiedzeniu – na wniosek Prezydenta Miasta – uchwaliła jego kontynuację na kolejne 5 lat, czyli do 2027 r.

– Nasi seniorzy chcą być sprawni i aktywni, więc staramy się poprawić im dostęp do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Potrzeby są bardzo duże, dlatego propozycja realizacji tego programu w kolejnych latach była oczywista – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.           

Rehabilitacja i aktywność fizyczna są skutecznymi sposobami zapobiegania  niepełnosprawności w grupie seniorów. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach NFZ jest ograniczona ze względu na limity świadczeń rehabilitacyjnych i niskie kontrakty, co skutkuje coraz dłuższymi kolejkami pacjentów oczekujących na zabiegi. 

Są one świadczone raz w roku bądź rzadziej, a seniorzy, aby utrzymać dobry stan zdrowia i nie pogarszać istniejących schorzeń, wymagają takiego usprawniania minimum dwa razy w roku. Program ma zatem uzupełnić świadczenia rehabilitacyjne dostępne w ramach NFZ w tej grupie wiekowej.

Celem głównym programu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców po 65. roku życia z dysfunkcją narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi poprzez włączenie ich do programu rehabilitacji i zachęcanie do zwiększenia aktywności fizycznej. 

Zgodnie z programem każdy z zakwalifikowanych pacjentów ma wykonywane 3 rodzaje zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii w ramach 10-dniowego cyklu, dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego. 

Od kilku lat program zgłaszany jest do Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu. Wysokość wsparcia wynosi 40% wartości świadczeń. Program został już zgłoszony do dofinansowania z NFZ w 2023 r.

Na etapie wdrażania w 2013 r. program  pozytywnie zaopiniowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku kontynuacji nie jest wymagana ponowna opinia Agencji. Program ma także pozytywną opinię Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zabiegi rehabilitacyjne dla osób zakwalifikowanych do programu jeszcze w tym roku trwają, natomiast zapisy na rok przyszły będą możliwe po ogłoszeniu kolejnego naboru wiosną 2023 r. Koszt programu to ok. 150 tys. zł rocznie. W latach 2013–2022 z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach miejskiego programu skorzystało łącznie ponad 6 tys. osób.   

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0168 seconds.