Z ostatniej chwili

Monitoring miejski w liczbach

2021-03-16 14:51:05 informacje
img

860 zdarzeń ujawnili w ubiegłym roku operatorzy częstochowskiego monitoringu miejskiego. Większość z nich zakończyła się interwencją strażników miejskich – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Najwięcej (437) przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym (problemy zdrowotne lub stan upojenia alkoholowego). 69 przypadków to awarie infrastruktury, 87 – zdarzenia z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, 53 – zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje), 41 – zdarzenia związane z kradzieżą lub niszczeniem mienia, 6 – przemoc fizyczna (bójki lub pobicia), 3 – nieuprawnione umieszczenie plakatów, 5 – spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 5 – pożary i inne zagrożenia oraz 154 inne przypadki.

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu miasta wykorzystano 391 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki Policji.

Miejski monitoring działa w Częstochowie już prawie 12 lat. Do tej pory pomógł ponad 33 tys. razy. Roczne statystyki wskazują, że miejskie kamery stale przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0145 seconds.