Z ostatniej chwili

Mycie pojemników na odpady

2021-05-13 11:12:08 informacje
img

Częstochowskie Centrum Usług Komunalnych opublikowało harmonogram mycia pojemników na odpady. Proces obejmie zarówno pojemniki z posesji jednorodzinnych, jak i wiaty śmietnikowe oraz kontenery do selektywnej zbiórki.
Harmonogram dotyczy mycia pojemników na odpady zmieszane, bio, popiół, a także do zbiórki selektywnej TPSZOK. Można go znaleźć na stronie
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15708

Page generated in 0.0184 seconds.