Z ostatniej chwili

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

2024-01-25 10:12:21 informacje
img

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień miejskich za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących podmioty sportowe z terenu Częstochowy. Wnioski można składać do 16 lutego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kandydatury do nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r. muszą spełniać kryteria regulaminowe, a zgłoszenia mogą wnosić:
- radne i radni Miasta Częstochowy,
- stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
- właściwy do spraw sportu wydział Urzędu Miasta Częstochowy.
Wypełniony wniosek/wnioski (odrębny wniosek dla każdego zawodnika oraz odrębny - dla każdego trenera i działacza) wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r.
Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.
Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
* Szczegółowe wymagania
Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
- zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
- szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.
Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane:
- zawodnikom posiadającym licencję polskiego związku sportowego i nieposiadającym jej,
- trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.
Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:
- w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
- za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
- 1 działacz z jednego stowarzyszenia.
Poniżej w załączeniu  regulamin i wnioski do pobrania.
Wzory wniosków dostępne są także w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (budynek Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45a, pokój 3).
Formularze wniosków - na stronie https://www.czestochowa.pl/nagrody-i-wyroznienia-za-osiagniecia-sportowe-w-2023-r

Page generated in 0.0168 seconds.