Z ostatniej chwili

Nagrody w dziedzinie kultury – nabór wniosków trwa

2022-05-18 12:00:18 informacje
img

Wnioski wskazujące kandydatów do uhonorowania „Nagrodą w dziedzinie kultury” można składać do 30 czerwca – informuje Biuro Prasowe magistratu.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody mogą być przyznane:

- osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie,

- osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać:

- Prezydent Miasta,

- Przewodniczący Rady Miasta,

- instytucje kultury,

- rady dzielnic,

- organizacje pozarządowe o charakterze społeczno-kulturalnym,

- wyższe uczelnie oraz placówki oświatowe,

- związki i środowiska twórcze,

- agencje artystyczne i wydawnictwa,

- redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki wniosków są dostępne na stronie https://bip.czestochowa.pl/sprawa-do-zalatwienia/1167290/kp004-przyznawanie-dorocznych-nagrod-miasta-czestochowy-w-dziedzinie-kultury

Page generated in 0.0213 seconds.