Z ostatniej chwili

Niezbędne prace pielęgnacyjne pomników przyrody w Parku Narutowicza

2023-09-13 13:23:35 informacje
img

Niezbędne prace pielęgnacyjne pomników przyrody w Parku Narutowicza

Dwa drzewa pomnikowe muszą zostać poddane zabiegom pielęgnacyjnym w częstochowskim Parku Narutowicza. To efekt oceny ich stanu, który może zagrażać przechodniom, w tym uczniom pobliskiej szkoły – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   

Oba klony srebrzyste zostały uznane za pomniki przyrody w 2010 r. decyzją Radę Miasta, więc przeprowadzenie prac musi także uzgodnić częstochowski samorząd. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w programie czwartkowej sesji Rady Miasta.   

Klony srebrzyste w Parku Narutowicza są cennymi okazami dendrologicznymi ze względu na swoje walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz dydaktyczne.

Z uwagi na lokalizację drzew w pobliżu ścieżki parkowej oraz Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza konieczne było przeprowadzenie ostatnio szczegółowej oceny ich kondycji zdrowotnej. Wizja terenowa oraz ocena przygotowana przez inspektora arborystyki Tomasza Suszalskiego wykazały, że dla zapewnienia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu klonów oraz by poprawić ich kondycję zdrowotną należy przeprowadzić specjalistyczne prace pielęgnacyjne w obrębie koron. W odniesieniu do klonu bliżej ścieżki należy m.in. usunąć złamane i zawieszone gałęzie, wykonać cięcia sanitarne oraz poprawić statykę poprzez usunięcie konarów. W przypadku obydwu drzew trzeba także usunąć jemiołę bez usuwania zakażonych konarów.

Przeprowadzenie tych zabiegów pielęgnacyjnych przyczyni się do poprawy stanu drzew oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ich otoczeniu.

Projekt uchwały w sprawie prac pielęgnacyjnych został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zabiegi mają zostać przeprowadzone do końca maja 2024 r. przez firmę specjalistyczną z  uprawnieniami do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym. 

Zaleceniem dla wykonawcy przy realizacji zabiegów w koronach jest zachowanie naturalnego pokroju drzew. Prace nie mogą też spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0158 seconds.