Z ostatniej chwili

Nowe pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych

2021-10-25 11:53:21 informacje
img

Punkt Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zostanie otwarty przy ul. Śląskiej 3/5 we wtorek 2 listopada.  Będzie czynny w godz. 9.00-17.00 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Centrum powstało, aby wspomagać organizacje III sektora. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, spółdzielniom socjalnym. Służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Częstochowy. Udostępnia im m.in. salę konferencyjną na spotkania oraz realizację działań statutowych. Upowszechnia też wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy wiedzy na temat III sektora, zarówno o możliwościach angażowania się w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. Nowy punkt ma stać się miejscem spotkań, wymiany informacji i usług częstochowskich organizacji.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0173 seconds.