Z ostatniej chwili

O nowoczesnych technologiach w zarządzaniu nieruchomościami

2022-05-11 11:54:12 informacje
img

Forum Społeczna Odpowiedzialność Zarządcy Nieruchomości w Koncepcji SMART CITY „Science 2 Business” odbędzie się w Częstochowie 26 i 27 maja. To kontynuacja cyklu konferencji pt. „Smart City” organizowanych w ubiegłych latach przez ZGM TBS w Częstochowie we współpracy z Politechniką Częstochowską oraz lokalnym oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest również jedną z inicjatyw podejmowanych w ramach społecznego inkubatora innowacji – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Forum będzie kolejnym spotkaniem praktyków z naukowcami. Jego tematem wiodącym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli popularny CSR, który przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. 

W ramach forum zaplanowano wykłady i dyskusje. Uczestnicy będą  się zastanawiać m.in., jaki wpływ na otoczenie społeczne oraz środowisko przyrodnicze ma działalność gospodarcza. W ramach paneli dyskusyjnych podejmowane będą tematy dotyczące praktycznego znaczenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarczym i społecznym. 

Naukowcy porozmawiają, jak poprawić efektywność energetyczną budynków mieszkalnych w obszarach rewitalizacji, o projekcie „Pszczoła w mieście”, wykorzystaniu technologii wodorowych w obiektach mieszkalnych, błękitno-zielonej infrastrukturze w zarządzaniu nieruchomościami, jerzykach, roli terenów zielonych w przestrzeni publicznej, rozwiązaniach proekologicznych w budownictwie mieszkaniowym, mikroplastiku, inteligentnym zagospodarowaniu materiałów odpadowych w budownictwie zrównoważonym. 

Jednym z celów będzie również uporządkowanie wiedzy na temat bazowych pojęć: Corporate Social Responsibility (CSR), rola zarządcy nieruchomości a społeczna odpowiedzialność biznesu, smart governance, smart economy, smart city. 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Aleksandra Jadach-Sepioło – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, dr Katarzyna Zadros czy Tomasz Suchomel.

Konferencja potrwa dwa dni. 26 i 27 maja w godz. 10.00 - 16.00 naukowcy obradować będą w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Patronat honorowy nad „Science 2 Business” objęli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0239 seconds.