Z ostatniej chwili

Obradowała Rada Sportu

2023-12-04 09:58:28 informacje
img

O obradach Rady Sportu pod koniec listopada poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Rada zajęła się przede wszystkim sformułowaniem stanowiska wobec projektu miejskiego budżetu na kolejny rok – tych jego zapisów, które dotyczą kwestii sportowych.
Rada Sportu w Częstochowie ma charakter opiniodawczy. Działa na bazie ustawy o sporcie oraz regulaminu dołączonego do zarządzenia prezydenta miasta z 2019 r. w sprawie jej powołania. Osoby w niej zasiadające wykonują swoje funkcje społecznie. Zajmuje się zwłaszcza  opiniowaniem strategii rozwoju miasta w dziedzinie kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej) i projektów uchwał Rady Miasta dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Jednym z zadań Rady Sportu jest też formułowanie opinii co do „sportowo-rekreacyjnej” części projektu miejskiego budżetu – i właśnie temu zadaniu było poświęcone niedawne spotkanie tego gremium.
Rada Sportu zebrała się w Urzędzie Miasta w piątek 24 listopada. Obecnych było 15 spośród 23 czynnych jej  członków. Posiedzenie było prawomocne. W obradach, które  prowadził przewodniczący Andrzej Szewiński, uczestniczył także m.in. naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM Robert Jasiak.
Wypracowano rekomendację w odniesieniu do projektu budżetu Miasta Częstochowy na 2024 r. w części dotyczącej kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki kwalifikowanej oraz promocji miasta poprzez sport. Stanowisko przekazane jest prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi – aby zapoznał się z powstałą w ten sposób opinią przedstawicieli środowiska sportowego dotyczącą finansowania tego obszaru w naszym mieście.  
Ffot. Łukasz Kolewiński (UM)  

Page generated in 0.0166 seconds.