Z ostatniej chwili

Ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych

2022-06-14 14:34:05 informacje
img

W czerwcu oddano do użytku 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Powstały w ramach planu przyjętego przez samorząd. Ich realizatorem jest Tauron – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. 

Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta w 2020 r. w Częstochowie ma docelowo powstać 51 stacji ze 106 punktami ładowania pojazdów elektrycznych o mocy od 22 kW od 50 kW.  

Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja. 

Miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Lokalizacje stacji ustalono, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji (w każdej dwa punkty ładowania o mocy 22 kW) w lokalizacjach:

- plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)

- ul. 7 Kamienic

- ul. Szajnowicza-Iwanowa (57)

- ul. Knauera (przy PWiK)

- ul. Okólna 105

- ul. Rakowska 10

- ul. Lechonia 30

- ul. Próchnika (za marketem)

- ul. Kurpińskiego „Ponurego” (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)

- ul. Starzyńskiego 17.

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością TAURON Nowe Technologie tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie: 

https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.

W mieście działają też oczywiście stacje ładowania nie ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw. 

 

Na zdjęciu: Stacja przy ul. Okólnej

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0228 seconds.