Z ostatniej chwili

Opinia radnych w sprawie zmiany kategorii dróg

2021-05-28 14:32:22 informacje
img

Częstochowska Rada Miasta przyjęła uchwałę opiniującą rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia fragmentów polskich ulic kategorii dróg krajowych. W Częstochowie decyzja dotyczy dwóch odcinków zlokalizowanych w pasach DK-1 i DK-91 - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rozporządzenie odnosi się do pięciu odcinków dróg krajowych w Polsce, z czego dwa znajdują się w Częstochowie i obejmują fragmenty:
- drogi krajowej nr 1 – al. Wojska Polskiego (od węzła Częstochowa Północ do ul. Warszawskiej);
- drogi krajowej nr 91 – ul. Warszawska (od al. Wojska Polskiego do al. Jana Pawła II).
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, minister infrastruktury wystąpił o opinię w sprawie projektowanych zmian do właściwych sejmików województw oraz rad miejskich. W uzasadnieniu można przeczytać, że oba odcinki przestały pełnić funkcję dróg krajowych i stały się zbędne w ich sieci w wyniku realizacji autostrady A1.
Na ostatniej sesji, 20 maja, radni zaopiniowali rozporządzenie ministra. Przyjmując uchwałę, posiłkowali się obszernym uzasadnieniem, przygotowanym przez Miejski Zarząd Dróg.
W przypadku DK-1 projekt Ministra otrzymał opinię negatywną. W ocenie MZD ten odcinek wciąż pozostaje zbyt obciążony ruchem i powinien nadal mieć status drogi krajowej. Przemawiają również za tym jego warunki techniczne. Do czasu oddania do użytku Autostrady A1 w rejonie Częstochowy ulica pełniła rolę jednej z najważniejszych dróg krajowych w Polsce o przebiegu południkowym i wpisywała się w transeuropejską sieć transportową (TEN-T) jako drogowy szlak europejski nr E75. W tym czasie (pomiar ruchu z 2015 r.) na odcinku odbywał się ruch na poziomie ponad 46 tys. pojazdów na dobę. Po oddaniu do użytku autostrady A1 natężenie ukształtowało się na poziomie około 17 tys. pojazdów na dobę. Takie wyliczenie obrazuje, że DK-1 na odcinku od węzła Częstochowa Północ do ul.  Warszawskiej nadal stanowi drugi co do wielkości obciążenia wylot dróg krajowych z Częstochowy.
W przypadku DK-91 projekt otrzymał opinię pozytywną. Rozporządzenie ministra infrastruktury zakłada, aby droga krajowa 91 przebiegała:
- ul. Rędzińską na odcinku od granicy miasta z gm. Rędziny do skrzyżowania z ulicami Warszawską i Batalionów Chłopskich (do Ronda Omyły),
- ul. Warszawką na odcinku od skrzyżowania z ulicami Rędzińską i ul. Batalionów Chłopskich (Ronda Omyły) do skrzyżowania (wiaduktu) ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego,
- al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego do granicy miasta z gm. Poczesna.
W opinii MZD takie rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców ul. Warszawskiej, ponieważ wyeliminuje ruch tranzytowy. Ul. Warszawska na obecnym odcinku DK-91 została przebudowana w 2015 r. na drogę o klasie technicznej Z-zbiorcza, co odpowiada parametrom drogi powiatowej. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, po wejściu w życie rozporządzenia ul. Warszawską na odcinku od skrzyżowania (wiaduktu) z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży) należy zaliczyć do kategorii dróg powiatowych i nadać jej numer ewidencyjny odpowiadający numerowi ewidencyjnemu ul. Warszawskiej na odcinku od pl. Daszyńskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II (do Ronda Trzech Krzyży). Oba odcinki ul. Warszawskiej będą tworzyły ulicę o podobnych parametrach i podobnej zabudowie przyległych terenów.

Page generated in 0.0162 seconds.