Z ostatniej chwili

Ósme uprawnienie do nadania stopnia doktora

2021-11-17 13:11:57 informacje
img

Rada Doskonałości Naukowej przyznała Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu – informuje Marek Makowski z Biura Promocji uczelni..

Decyzję podjęto 25 października. To już ósme uprawnienie do nadawania stopnia doktora, które ma Uczelnia. Jest bardzo cenne, gdyż umożliwia Uniwersytetowi podjęcie starań o uruchomienie kierunku lekarskiego. Wniosek umożliwiający otwarcie rekrutacji na tym kierunku zostanie przesłany do Ministerstwa Zdrowia oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Władze Uczelni zapowiadają, że stanie się to w najbliższym czasie.

Page generated in 0.0237 seconds.