Z ostatniej chwili

Ostatni dzwonek na dostarczenie zaświadczenia do ZUS

2021-10-27 11:41:20 informacje
img

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas dostarczyć zaświadczenie z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc. Takiego zaświadczenia nie muszą przedkładać żacy, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do ZUS mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej.

Pozostali muszą pamiętać, by taki dokument złożyć w odpowiednim  terminie, aby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc.
Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać dziecko po śmierci m.in. rodzica, przysługuje do ukończenia przez nie 16. roku życia, albo do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów), pod warunkiem, że nadal się uczy. 

– Edukację uczniowie i studenci potwierdzają zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Zwykle jest ono wydawane na rok szkolny bądź akademicki albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. pięcioletnie studia), to ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie studiuje. Natomiast gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, ale jakieś konkretne daty, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. 

– Na złożenie dokumentów żacy mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

Page generated in 0.0154 seconds.