Z ostatniej chwili

PIT z ZUS – co musisz o nim wiedzieć?

2023-02-10 11:50:16 informacje
img

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę PIT-ów do świadczeniobiorców. PIT otrzymają zarówno emeryci, renciści, jak i osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze wypłacane przez ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z organu rentowego. Do emerytów i rencistów ZUS wysyła roczne obliczenie podatku za 2022 r. - PIT 40A, ale też informację o dochodach uzyskanych w 2022 r. – PIT 11A, ale są też osoby, które pobierają inne świadczenia z ZUS i otrzymają PIT 11 A, a nawet PIT 11.

Dla kogo PIT-40, a dla kogo PIT 11A?

PIT 40A otrzymają podatnicy:

• z saldem podatku równym zero zł,

• z kwotą niedopłaty podatku (niedopłata będzie potrącana ze świadczenia wypłacanego w kwietniu br.)

PIT 11A otrzymają podatnicy :

• z nadpłatą podatku - (przy czym zwrotu nadpłaconego podatku dokona urząd skarbowy) art. 34 ust 7 pkt 6 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (Dz.U.z 2022 poz. 2647)

• świadczeniobiorcy, którzy złożyli oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu lub wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku

• osoby, które otrzymały zasiłki z ubezpieczeń społecznych (zasiłki macierzyńskie opiekuńcze, chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne).

Deklaracje podatkowe PIT udostępnione są również na ZUS-owskim Portalu Usług Elektronicznych (PUE) w zakładce „świadczeniobiorca – formularze PIT”. Klienci mają już możliwość podglądu i wydruku swoich deklaracji podatkowych.

Kto jeszcze powinien spodziewać się korespondencji z PIT z ZUS-u?

Korespondencji z ZUS w postaci PIT 11 powinni się jeszcze spodziewać podatnicy, którym wypłacane były na przełomie 2022 r. alimenty oraz świadczeniobiorcy,  którzy w ubiegłym roku pobrali niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny. W przypadku otrzymania takiego dokumentu należy połączyć wszystkie dochody i rozliczyć je z urzędem skarbowym.

Kiedy emeryt, rencista powinien rozliczyć się samodzielnie urzędem skarbowym?

Zeznania podatkowe powinni złożyć w urzędzie skarbowym emeryci i renciści, którzy swoje dochody chcą rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, będą korzystać z odliczeń od podatku, posiadają inne źródło dochodu oprócz emerytury i renty oraz świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT 11A.

Warto wspomnieć, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla wszystkich podatników roczne rozliczenie podatkowe, które zostanie automatycznie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na portalu podatki.gov.pl. 

Zeznania przygotowywane są na podstawie danych przekazanych przez płatników – w tym także przez ZUS. Takie zeznanie każdy może sprawdzić, zmienić dane lub po prostu zaakceptować. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, to roczne rozliczenie podatku zostanie przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. 

Dla kogo PIT z ZUS może być jednocześnie rozliczeniem rocznym z Urzędem Skarbowym? 

W zasadzie wystawienie PIT 40A jest jednocześnie potwierdzeniem dla świadczeniobiorcy, że został rozliczony z urzędem skarbowym, pod warunkiem jednak, że osoba ta nie posiada innych dochodów i nie korzysta z odliczeń. 

1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Czy każdy ma szansę odliczyć te 1,5%? 

Nie mają takiej możliwości świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza 30.000 zł w skali roku. Jest to bowiem kwota wolna od podatku, zatem emeryci i renciści z miesięcznym dochodem do 2.500 zł nie odprowadzają podatku do urzędu skarbowego  i nie odliczą  1,5% na wsparcie OPP.  Natomiast świadczeniobiorcy, którzy mają dochód przekraczający 30.000 zł w skali roku, mogą 1,5 % przekazać na rzecz organizacji OPP. Należy w urzędzie skarbowym złożyć PIT - OP lub też w usłudze Twój e-PIT  wskazać OPP, fundacje, czy też stowarzyszenie, na które chcemy przekazać 1,5% podatku.

Page generated in 0.0157 seconds.