Z ostatniej chwili

Pamięć miasta opowiedziana tańcem

2023-09-07 11:27:55 informacje
img

Fundacja Performa w dniach 7-15 września zaprasza na II edycję festiwalu „Pamięć miasta” w Częstochowie. Punktem wyjścia jest taniec jako pretekst do pobudzania zbiorowej pamięci, ale wydarzenia festiwalu będą miały przeróżny, nie tylko taneczny charakter – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Organizatorzy festiwalu chcą podkreślić znaczenie tańca dla miasta, znaleźć pomost pomiędzy przeszłością a kulturą tańca współczesnego. Kuratorka festiwalu, Anna Królica swój czas i pracę zawodową dzieli między Częstochowę i Kraków, w którym na co dzień mieszka. Jednak to pierwsze lata spędzone tutaj, dom rodzinny nieopodal dawnego getta, zrodziły potrzebę połączenia jej pasji i kariery – tańca – z pamięcią o żydowskich sąsiadach. W przedwojennej Częstochowie mieszkało ponad 40 tysięcy Żydów. Tworzyli bardzo silną społeczność, intensywnie uczestniczyli w życiu miasta, wpływając na jego rozwój na każdym polu. Co miasto i jego mieszkańcy pamiętają z tego dziś? Organizatorzy festiwalu chcą w symboliczny sposób zrekonstruować obraz przedwojennej Częstochowy i zobaczyć ją jako palimpsest – czyli, można by rzec, dzisiejszą, współczesną narrację nadpisaną na opowieści o dawnych, także żydowskich, dziejach naszego miasta. 

Obok wydarzeń performatywnych, spektakli, warsztatów, dyskusji, wystaw pojawią się też spotkania – w tym jedno szczególnie istotne dla wiedzy o przedwojennej historii Częstochowy, skupione wokół książki Aleksandry Pluty „Dwa życia Yana. Historia Jana Majznera-Michalskiego”. 

Bohater tej publikacji – postać znana w Częstochowie chyba naprawdę w bardzo wąskich kręgach –  urodził się tu w 1932 r. W wieku 12 lat trafił do Brazylii, zajął się zawodowo teatrem oraz aktorstwem, stał się jednym z najważniejszych krytyków teatralnych XX wieku. W czasach dyktatury wojskowej w Brazylii krytycznie przyglądał się interwencjom reżimu w obszarze twórczości, odważnie mówiąc o nadużyciach. O swoim dzieciństwie nie mówił prawie nic – dopiero niedawne odkrycie korespondencji wysyłanej z częstochowskiego getta przez jego matkę pozwala je jakoś zrekonstruować. W 1973 r. Yan przyjechał do Polski, odwiedzając też rodzinne miasto.  Spotkanie wokół książki będzie rzadką okazją, aby dowiedzieć się o tej postaci czegoś więcej. 

Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie Fundacji Performa: https://static1.squarespace.com/static/5ec83d8a6661f30e4c3ecd0a/t/64e5bf938ef2571393ce0091/1692778390177/%5Bweb%5D+Program+2023+II.pdf

 

Page generated in 0.0235 seconds.