Z ostatniej chwili

Pamiętamy o płk. Janie Trzcińskim

2023-09-14 10:21:24 informacje
img

Płk Jan Trzciński, kombatant, kawaler licznych odznaczeń, przyjaciel młodzieży zmarł dwa lata temu. Upamiętniającą go uroczystość zorganizował 8 września Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

W przygotowanej i prowadzonej przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 Piotra Włoczka uroczystości 2. rocznicy śmierci pułkownika wzięła udział jego małżonka – Małgorzata Trzcińska. W imieniu samorządu miasta stawili się zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak i naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych reprezentowała Lidia Ciesielska. Licznie przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza na czele z Małgorzatą Złotkowską. Szkołę Podstawową nr 11 reprezentowała jej dyrektor Marzena Michalska i uczniowski poczet sztandarowy. Obecni byli również uczniowie i nauczyciele ZSP nr 6 ze sztandarem placówki oraz przekazanym jej w kwietniu pod opiekę sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie.

W miejscu spoczynku płk. Jana Trzcińskiego złożono kwiaty i zapalono znicze. Zabrzmiały hymn państwowy i hejnał miasta. Osoba Jana Trzcińskiego i jego dokonania przywoływane były w słowach Ryszarda Stefaniaka, Rafała Piotrowskiego i Lidii Ciesielskiej.  

Płk Jan Trzciński był niezwykle ceniony za działalność na rzecz środowiska kombatanckiego i krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii najnowszej. Prawnuk powstańca styczniowego i syn legionisty zastrzelonego przez bolszewików w wojnie roku 1920, w czasie II wojny światowej wstąpił do Szarych Szeregów, przybierając pseudonim „Neron”. We wrześniu 1944 r. został aresztowany przez gestapo. Po zwolnieniu już do końca okupacji pozostawał w ukryciu. W  okresie powojennym był szykanowany – m.in. zwolniony z pracy za brak przynależności do PZPR oraz przeszłość w Armii Krajowej. Był współorganizatorem Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie, pracował społecznie w Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Był też głównym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu tzw. „Synów Pułku” w Częstochowie. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, złotym i srebrnym medalem za obronność kraju czy medalem Pro Patria. Był organizatorem licznych akademii i uroczystości patriotycznych. Pełnił funkcje przewodniczącego Regionalnej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Częstochowie oraz prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie. Miejskim wyróżnieniem „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie” uhonorowano go w 2013 r., a w 2019 r. – medalem „Merentibus”. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.