Z ostatniej chwili

Partnerstwo polsko-ukraińskie w Żarkach

2024-01-15 09:46:14 informacje
img

Gmina Żarki ma od minonego piątku (12 stycznia) dwóch samorządowych partnerów z Ukrainy. Przedstawiciele gmin Subottsi w obwodzie Kirowohradzskim i gminy Medwediwka w obwodzie Czerkaskim oraz burmistrz Żarek Klemens Podlejski podpisali umowy o współpracy partnerskiej. Zobowiązano się utrzymywać stałe kontakty na poziomie władz i mieszkańców obu samorządów.

Podpisanie umowy miało miejsce w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach. Gminę Subottsi reprezentował burmistrz Andrii Boridchenko, a gminę Medwediwka zastępca burmistrza Nataliia Lishczenko. Towarzyszyło im jeszcze 8 innych samorządowców. Wszyscy obecni, zarówno po polskiej, jaki i ukraińskiej stronie podkreślali przekonanie o potrzebie rozwijania stosunków partnerskich, których zamierzeniem jest umocnienie przyjaźni pomiędzy oboma samorządami i ich mieszkańcami. Zaproszenie na uroczystość od burmistrza Żarek Kkemensa Podlejskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Pompy przyjęli: wojewoda śląski Rafał Adamczyk, poseł Przemysław Witek, starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz przedstawiciele żareckiego samorządu, szkół, duchowieństwa, seniorów, ale i instytucji oraz organizacji samorządowych współpracujących z Gminą Żarki.
Po przedstawieniu informacji o poszczególnych gminach przystąpiono do podpisania umowy. Strony zobowiązały się pielęgnować stałe kontakty służące wymianie doświadczeń w pracy samorządowej. Zadeklarowano nawiązanie kontaktów pomiędzy szkołami, wymianę młodzieży, współpracę nauczycieli. W planach jest wspólne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i gospodarczych. Gminy zamierzają inicjować i wspierać kontakty pomiędzy przedsiębiorcami, organizować spotkania biznesowe i targi gospodarcze, wspierać się w zakresie działań w ochronie środowiska i zasobów naturalnych, a także wdrażać partnerstwo w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Delegacja z Ukrainy gości w Gminie Żarki przez 4 dni. W piątek odwiedzili Klub Malucha, przedszkole i szkołę podstawową przy ul. Ofiar Katynia oraz byli w MGOK Żarki, w sobotę miejski targ i Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach oraz leśniowskie sanktuarium. Zaplanowano też, że zagoszczą w szkole w Jaworzniku, gdzie są przygotowywane są mieszkania socjalne dla uchodźców z Ukrainy, przewidziano również spotkanie z paniami z KGW w świetlicy w Zaborzu.

Page generated in 0.0163 seconds.